Medlems övriga skyldigheter

Regler beträffande lägenhetens användning och allmänt om boende i föreningen
Det åligger medlem att väl ordna och aktsamt begagna såväl egen lägenhet med vad därtill hör liksom föreningens egendom i övrigt.

Det är inte tillåtet att i lägenheten bedriva kommersiell rörelse eller upplåta eller använda lägenheten som kontor i kommersiell rörelse.

I övrigt gäller förstås att inte störa grannarna med högljudd musik eller annat buller. Beträffande ventilation, se ”Renovering och underhåll”.

Andrahandsuthyrning
Medlem som hyr ut sin lägenhet ansvarar för att hyresgästen följer dessa ordningsregler. Styrelsen skall i god tid underrättas om uthyrning av lägenhet, genom att skriftligen meddela hyresgästens namn, telefonnummer (fast och mobilt), datum för hyresperioden och övriga villkor för uthyrningen. Ansökan om andrahandsuthyrning måste förnyas varje år och lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att andrahandshyresgästen har en giltig hemförsäkring med ingående ansvarsförsäkring.  Ifylld blankett skickas till styrelsens ordförande Marie Wiborgh för vidare behandling.

Ansökansformulär till styrelsen Ansökan andrahandsuthyrning
Avtal mellan medlem och 2:a handshyresgäst Avtal andrahandsuthyrning

Överlåtelser
Vid överlåtelse/försäljning av lägenhet/andel gäller följande regler:

Kontakt tas med styrelsen, som skall informeras om förestående försäljning. Mäklaren hanterar vanligen all dokumentation i samband med försäljning och ansökan om utträde för avgående medlem och inträde för ny medlem. Sådan dokumentation skall skickas till ekonomiansvarig. (Kontakta någon i styrelsen för rätt person)

Observera att endast en medlem per lägenhet kan antas i föreningen.

Föreningen tar ut en administrativ avgift på 1000 kr av den nya ägaren vid överlåtelse, och 400 kr vid pantförskrivning.

Kommentarer inaktiverade.