Reparationer och underhåll

Dessa renoveringar har skett i fastigheten under årens lopp:
2021 Installation av säkerhetsdörrar i alla lägenheter.
2021 Låssystemet för fastigheten har uppgraderats.
2021 I båda portarna har installerats postboxar, nya namn och anslagstavlor.
2021 Trapphusuppgångar och alla dörrar har målats i tidstypiska färger.
2021 Arbetet med Teknisk dokumentation har fortgått och kommer att fortsätta under2022.
2020 Löpande underhåll har utförts på fastigheten.
2020 Teknisk dokumentation av fastigheten har påbörjats. I första steg har vattenrör och avstängningar för vatten inventerats och dokumenterats.
2020 I pannrummet pågår uppsnyggning av utrymmet efter bytet av rörventiler och asbestsanering som skedde under föregående år.
2019 Löpande underhåll har utförts i fastigheten samt hissarna har besiktats och justeringar gjorts på hiss i 8:an.
2019 Energideklaration utförd med godkänt resultat – nästa deklaration ska ske om tio år.
2019 I pannrummet har byte skett av rörventiler och asbestsanering.
2019 Spolning av stammar genomförts i lokaler samt köksstammar i 8:an och 6:an.
2019 Trädgårdsgruppen har sett till att gården har fina blommor och ersatt tujorna med en ny häck som vi hoppas kommer att klara sig.
2018 Löpande underhåll av fastigheten samt målning av garageport, gårdens staket samt vissa stuprör.
2018 Portarna i 6:an och 8:an har renoverats och utrustats med nya spanjoletter.
2018 Påpekande från OVK besiktning 2017 åtgärdats.
2018 En trädgårdsgrupp har bildats som sett till att vi fått nya bord och fina blommor.
2017 Löpande underhåll samt målning av vädringsbalkonger och fönster på utsidan
2017 Fiber har installerats i fastigheten
2017 OVK besiktning
2016 Under året har skett främst löpande underhåll
2015 Målning under sommaren av 8-ans tak på sydsidan
2015 Torkskåpet installerat 2014 utbytt mot ett fungerande samt nya element installerade
2015 Balkongerna i 8-an besiktigats och bedömts vara i godkänt skick
2015 Tätning av rökkanaler i 8-an påbörjats
2014 Nytt torkskåp installerat i tvättstugan
2014 Marmorn i trapphusen kompletterad och putsad
2014 Hiss-schakt i 8-an målad
2014 Stambyte i butikslokaler
2013 Dörröppnare monterade på portarna
2012-2013 Ny hiss i 6:an
2012 Takrasskydd runt huset
2010 Bättring av trapphusens dörrar
2010 Nya termostatventiler
2009 Renovering av hissarnas insidor
2009 Brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler
2008 Hantverkarrum inrett
2008 Hemsida för BF Mjölner öppnad
2007 Ny fjärrvärmeanläggning
2007 Fönstermålning med byte till husets ursprungliga gröna originaloljefärg från år 1927
2004 Samtliga innerglasfönsterrutor mot Vanadisplan utbytta mot ljudisolerande rutor
2001-2009 Nya vatten- och avloppsstammar
2001-2005 Tvättstuga renoverad med klinker och kakel
1996 Nya elstigar1995-1996 Fasader och tak

Kommentarer inaktiverade.