Om BF Mjölner

Välkommen till Bostadsföreningen Mjölner nr 2 upa i kvarteret Humleboet nr 14.

Var ligger det ?
Jo, i Rödabergsområdet i Vasastan. Rödabergsområdet bebyggdes under 1920-talet efter en stadsplan ritad av Per Olof Hallman. Området utgör ett av stadens finaste exempel på 1920-talets stadsplaneidéer. Röda Bergen är därför ett område av riksintresse för kulturmiljövården (enligt Naturresurslagen 3 kap). Av kulturminnesintresse är bl a Rödabergsbrinken (där vårt hus ligger), Sätertäppan samt Torbjörn Klockares Gata. Området tillhör Norrmalms Stadsdelsområde.

Varför kallas området för Röda Bergen?
Namnet är urgammalt. Det syftar troligen på den rödfärgade granit som ännu finns kvar i berget. Det syns tydligt. Titta efter ska du se !

Röda Bergen tillhör de främsta bostadsmiljöer som skapats i innerstaden. Områdets stadsplanestruktur med vinklade gator, oregelbundna kvarter och öppna gröna gårdssystem är, liksom den klassicistiskt utformade arkitekturen, mycket välbevarad.

Bf Mjölner 2 i kvarteret Humleboet 14 består av två hus Vanadisplan 6-8, och började byggas 1927. Bygglov 1926. Byggherrar och byggmästare var E Oscarsson och E Söderberg. Arkitekt är den mycket kände och anlitade Paul Hedquist (1895-1977) som också ritat Handelsbankens hus vid Vanadisplan år 1930. Otaliga är de skolor och offentliga byggnader som denne arkitekt givit upphov till. Fastighetens stil är klassicistisk med slätputsade fasader. Även ytterdörrar, fönster och takens material har samma utformning. Detta gäller även utsmyckningen av den gavelkrönta fasaden mot Vanadisplan. Allt detta har bevarats och omsorgsfullt restaurerats.

Själva byggtekniken är i stort sätt densamma i alla fastigheter i Röda Bergen, eftersom husen byggdes under en kort samlad period 1920-1930. Fönstren har 20-tals karaktär med 6 lika stora rutor. Vårt hus utgör dock ett undantag med 10 rutor. Taken skulle vara röda, antingen med tegel eller plåt. Vårt hus har plåt. Varje kvarter fick sin egen färg för att ge identitet och lokal tillhörighet. Humleboet blev gult.

Hur ser då framtiden ut?

När det nu är dags att rusta områdets gator och parker behövs särskild omsorg för att bevara och i vissa fall återställa ursprungliga värden. Det blir en gyllene medelväg – bevara så mycket som möjligt men med hänsyn tagen till 2000-talets förutsättningar och behåll områdets fina karaktär. Detta har vi tagit hänsyn till och kommer att leva efter i Bostadsföreningen Mjölner 2 upa.