Stadgar

Här kan ni läsa gällande stadgar för BF Mjölner UPA nr 2,
fastlagda 2018-11-26.
Stadgar för BFmjölner

Under 2018 uppdaterades Stadgarna avseende tidpunkter för utskick av kallelser och tillgänglighet för årsredovisning.

Under 2017 uppdaterades Stadgarna avseende regler för andrahandsupplåtelse (par 14) och att kallelse och meddelanden ska kunna ske per mail (par 28).

Kommentarer inaktiverade.