Gemensamma utrymmen

Entréer, trappuppgångar och gemensamma utrymmen

 • Det är inte tillåtet att utan tillstånd uppsätta skyltar eller anslag i entréerna eller i trappuppgångar förutom på därför avsedda anslagstavlor.
 • Dörrar till vind eller källare skall hållas låsta och stängda. Källare- och vindsfönster skall hållas stängda vintertid, det är inte tillåtet att hålla dörr till trapphuset öppen för ventilering eller avlägsnande av matos.
 • Cyklar får ej uppställas i entréerna eller trappuppgångar.
 • Det är förbjudet bl.a. av brandsäkerhetsskäl att ställa undan gamla möbler, kartonger, dörrar, gamla TV-apparater, byggavfall och annat skrymmande på vinden eller i källaren.
 • Källar- och vindskontor som eventuellt inte används skall låsas med hänglås för att förhindra otillbörlig användning.
 • För den allmänna trevnaden påpekas att soppåsar inte skall ställas ut i trapphusen.

Fasad, balkonger

 • Markiser får inte monteras på fasaden utan att först inhämta styrelsens godkännande, vilket ges restriktivt.
 • Det är inte tillåtet att utan tillstånd uppsätta skyltar eller anslag på fasaden eller husets ytterväggar.
 • Plåtskydden vid gallren på balkongerna får inte tas bort (säkerhetsbestämmelser).
 • Det är förbjudet att montera parabolantenn på fasaden eller på balkonger.

Gård, sopor, cykelställ

 • Det är inte tillåtet att slänga grovsopor, möbler, kartonger, byggavfall och annat bråte vid soptunnorna på gården.
 • Medlemmar och hyresgäster är själva ansvariga för all bortforsling av grovsopor eller avfall som ej ryms i soptunnorna. Läs mer på Stockholm stads hemsida  http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/
 • Cyklar får enbart placeras i cykelställ på gården.

Kommentarer inaktiverade.