Styrelse 2021 i Bostadsföreningen Mjölner nr 2 upa

Ordförande: Marie Wiborgh Lundén
0708540682

Vice Ordförande: Nils Christiernsson
0708340717

Ledamot: Mona Holdo
0708502028

Ledamot: Michael Gärtner
0707363516

Suppleant: Anna Karlhede
0735897361

Kommentarer inaktiverade.